Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İş Hukuku

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri,

Sigortalılığın başlangıcı ve hizmet tespiti davaları,

Haksız fesih sebebiyle işe iade davaları,

Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti davaları,

İş kazalarından kaynaklı maddi, manevi ve destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat davaları,

İş sözleşmelerinin feshi hakkındaki uyuşmazlıklar.